Privacybeleid Rechte Deur Ooglé

Bij Rechte Deur Ooglé respecteren en beschermen we de privacy van onze klanten en bezoekers. Dit privacybeleid legt uit welke gegevens we verzamelen, hoe we deze gegevens gebruiken en beveiligen, en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.


Gegevens die wij verzamelen

Wanneer u onze diensten gebruikt of contact met ons opneemt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verzamelen:

 • Naam en voornaam
 • Contactgegevens (zoals e-mailadres, telefoonnummer en adres)
 • Betalingsinformatie
 • Gegevens over uw aankopen en voorkeuren
 • Eventuele andere informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt


Hoe wij uw gegevens gebruiken

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om uw bestellingen te verwerken en te leveren
 • Om u te informeren over onze producten, diensten, en promoties
 • Om uw vragen en verzoeken te beantwoorden
 • Voor administratieve en juridische doeleinden
 • Om onze diensten te verbeteren en te personaliseren


Delen van uw gegevens

Rechte Deur Ooglé deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of wanneer wij wettelijk verplicht zijn dit te doen. In sommige gevallen maken wij gebruik van externe dienstverleners die namens ons persoonsgegevens verwerken. In dergelijke gevallen zorgen wij ervoor dat deze dienstverleners voldoende maatregelen nemen om uw gegevens te beschermen.


Beveiliging van uw gegevens

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal, onbevoegde toegang of andere vormen van onrechtmatige verwerking.


Uw rechten

U heeft het recht om:

 • Inzage te krijgen in uw persoonsgegevens
 • Fouten in uw persoonsgegevens te corrigeren
 • Uw persoonsgegevens te laten verwijderen
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken


Indien u gebruik wilt maken van een van deze rechten, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die onderaan dit privacybeleid vermeld staan.


Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of zolang als wettelijk verplicht is. De exacte bewaartermijn kan variëren afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.


Wijzigingen in dit privacybeleid

Rechte Deur Ooglé kan dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u aan om dit beleid regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan het privacybeleid vermeld.


Contact

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan onze website.Datum van laatste wijziging: 30/06/2024Met dit privacybeleid willen wij u duidelijkheid bieden over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en onze toewijding aan de bescherming van uw privacy benadrukken.